ПізнавальніІмпульсПрестиж сім'ї в суспільстві

    Престиж сім’ї в суспільстві

    Найважливішою соціальною проблемою є взаєморозуміння в сім’ї, її згуртованість, уміння долати труднощі. Соціальні проблеми сім’ї в сучасних умовах загострюються у зв’язку з падінням народжуваності, старінням населення, нестабільністю шлюбу, зростанням кількості вільних союзів, позашлюбних народжень.
    Для сучасної сім’ї характерні і позитивні зміни: розширення свободи вибору для чоловіка і жінки, затвердження рівності ролей і статусів, широкі можливості контактів між поколіннями, в цілому велика орієнтація на сім’ю. Численні опитування свідчать про те, що все більше людей розглядають сім’ю як найвищу цінність.

    Інші епізоди