Реформація в особах Мартін Лютер та праці Яна Гуса

Мартін Лютер та праці Яна Гуса

Реформовані ідеї Яна Гуса неабияк зацікавили нового реформатора Мартіна Лютера. Його ставлення до них не було однозначним, часом він визнавав їх тотожними з власним розумінням реформи церкви, а подеколи навіть полемізував з ними.

 

Мартін Лютер не був змушений переховуватися, як це робив Я. Гус, бо його підтримувало вище дворянство, імперські князі, курфюрсти. Якщо Я. Гус виступав тільки за реформу, за очищення католицької церкви, то М. Лютер закликав до створення німецької «національної» церкви під патронатом світських правителів, тобто був готовий до повного розриву з офіційною Католицькою церквою.

 

 

Інші епізоди