More

    Премія вченому атеїстові

    «Розум джерело життя власникові його, а картання безумних глупота.»

    Прип. 16:22

    Інші епізоди