More

    Прощайте – і проститься вам

    «Терпіть один одного, і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть так і ви!»

    Колос. 3:13

    Інші епізоди