More

    Театралізований ідол

    “Адже знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі,
    добро: бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, того не знаходжу.”
    Послання до Римлян 7:18

    Інші епізоди