More

    Данило Галицький

    Данило Галицький – політик, державний діяч.

    У період роздробленості Давньоруської держави князь Данило був найуспішнішим правителем на землях сучасної України…

    Інші епізоди