More

    Віктор Глушков

    Віктор Глушков – математик, кібернетик.

    Під керівництвом Віктора Глушкова, основоположника кібернетики в Україні, була створена перша в СРСР електронно-обчислювальна машина…

    Інші епізоди